Eiendomsadvokat i Porsgrunn - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Porsgrunn

Eiendomsadvokat i Porsgrunn

Porsgrunn er en by og en kommune i Grenland, som ligger i Vestfold og Telemark fylke. I selve byen bor det om lag 13 000 mennesker.
I likhet med andre byer, oppstår det i Porsgrunn en rekke eiendomsrettslige tvister. Vi har forsøkt å lage en oversikt over saksforhold som ofte oppstår her, og hvilke domstoler som er aktuelle. Vi har også undersøkt eiendomsadvokater som kan ta i saker i Porsgrunn.

Advokat for boligkjøp i Porsgrunn

Ved kjøp og salg av bolig oppstår det ofte uenigheter. Dette kan være ekstremt belastende siden ervervelse av bolig ofte er den største investeringen en privatperson gjør i løpet av livet. Vanlige mangler ved kjøp, er at boligen er mindre enn avtalt (arealsvikt), eller at boligen har fukt- eller råteskade. Dersom slike forhold foreligger, og selger motsetter seg reklamasjonskrav, vil rettshjelpsdekning inntre gjennom innboforsikring.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for husleie i Porsgrunn

Husleieavtaler fører ofte til uenigheter. Leietaker som er den svake parten i kontraktsforholdet, blir ofte utnyttet og lar seg overkjøre. Dette til tross for at rettsfeltet er tilrettelagt for at leietakere skal vernes om. Vi vet at saker av denne arten kan oppleves som belastende, og dermed kan det være lurt å få hjelp av noen som har kunnskap og erfaring.

 

Advokat for håndverkertjenester i Porsgrunn

Håndverkstjenester blir ofte til konflikter grunnet mangel eller forsinkelse fra en av partene. Fra forbrukerens hold, dreier dette seg som regel om mangler eller forsinket betaling. På håndverkerens side, er det ofte tale om mangelfull tjeneste eller en forsinkelse relativt til kontraktens tidsfrister.

 

Advokat for naborett i Porsgrunn

Har du problemer med at naboen bråker for mye? Mange lurer på nøyaktig hvor mye støy man egentlig skal være nødt til å tåle. Denne vurderingen må naturligvis gjøres på et konkret og helhetlig grunnlag. Dersom plagene vedvarer, kan det være lurt å søke etter juridisk hjelp.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter i Porsgrunn

Dersom noen forsøker å ta eiendommen din med tvang, plikter eksproprianten å dekke advokatutgifter. Ekspropriasjonssaker – samt saker knyttet til servitutter og veirett – avgjøres i jordskifteretten.

 

Plan og bygningsmyndighetene i kommune i Porsgrunn

Dersom du skal føre opp et tilbygg som for eksempel en garasje eller naust, må du faktisk ha tillatelse fra de lokale plan- og bygningsmyndighetene. Su kan finne kontakt- og søknadsinfo på kommunens hjemmeside.

 

Domstoler knyttet til Porsgrunn

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for konflikter som baserer seg på avhending av eiendom, husleieavtaler, håndverkertjenester eller naborett er Nedre-Telemark tingrett.

Nedre-Telemark tingrett

Gjerpensgate 16

3716 Skien

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for sakene som er knyttet til ekspropriasjon, herunder mellom annet. veirett og servitutter er Nedre-Telemark jordskiferett. 

Nedre-Telemark jordskifterett

Leirvollen 21C

3736 Skien

 

Eiendomsadvokater i Porsgrunn

Det finnes en rekke advokater i Porsgrunn, og mange av disse jobber med eiendomsrett. Et eksempel er Advokatfirmaet Skomvær.

 

Rull til toppen