Plasthall satte kjepper i hjulene for hyttesalget - Eiendomsrett.no®
Problemer med hyttesalg

Plasthall satte kjepper i hjulene for hyttesalget

Uenigheter om diverse tiltak på eiendommen er søknadspliktige.

I juli i fjor ønsket Rune Dramsdahl å selge sin hytte i Tyrifjord, skriver Bygdeposten.

Kommunerepresentant ville være med på visning

Mange viste interesse for hytten som Dramsdahl hadde eid i ti år. Dessverre var ikke prosessen videre problemfri. Fire dager etter at hytten ble lagt ut for salg mottok Dramsdahl en telefon fra eiendomsmegleren. Det var dessverre dårlige nyheter megleren kom med. Det viste seg at han hadde blitt kontaktet av en representant fra kommunes byggesaksavdeling. Representanten informerte at det manglet søknad og godkjenning for søknadspliktige tiltak. Vedkommende ville derfor bli med på visningen.

Dramsdahl ga beskjed om at denne befaringen måtte varsles dersom kommunen hadde innsigelser på noe. Han syntes samtalen var ubehagelig og ga beskjed om at han ikke ville ha representanten på visningen samtidig med potensielle kjøpere.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Han syntes også at det var spesielt at kommunen tok kontakt etter at hytten ble lagt ut for salg, og reagerte på måten potensielle kjøpere av hytta ville bli møtt på om de tok kontakt med kommunen.

-De fikk beskjed om at ingenting ville tillates på eiendommen, forteller Dramsdahl.

Han kontaktet andre i kommunen for å finne ut om dette var riktig fremgangsmåte fra byggesaksavdelingen.  Dramsdahl ble da opplyst om at kommunens representant hadde vært inne på eiendommen uten at han hadde fått varsel om befaring.

– Det skal også ha blitt sendt et brev til meg med forhåndsvarsel om retting og ileggelse av tvangsmulkt, men dette brevet har jeg ikke mottatt, forteller han.

Mener at enkelte tiltak mangler en pliktig søknad

 Det bygningsmyndighetene har protestert på er at en platting, flytebrygge og plasthall befinner seg på eiendommen.  Kommunen mener her at flytebrygga og plattingen trenger dispensasjon fra forbudet om bygge- og anleggstiltak langs vassdrag. Plasthallen mener de er i strid med bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Dramsdahl hevder på sin side at plasthallen er flyttbar, og at han fikk tillatelse til å oppføre denne i forbindelse med et av avslag av bygging av garasje i 2012.

Flytebryggen og plattingen fulgte med hytten da Dramsdahl overtok , og han har kun utført nødvendig vedlikeholdsarbeid på sistnevnte.

Anne Sofie Bjørkholk fra advokatfirmaet Bahr representerer Dramsdahl. Hun reagerer på at kommunen nå viser til nåværende regler som grunnlag for at tiltakene er ulovlige.

– Det avgjørende er hvorvidt tiltakene lovlig ble etablert etter de reglene som gjaldt på etableringstidspunktet. Tiltakene er betydelig eldre enn kommuneplanen, skriver Bjørkholt i et brev til kommunen.

Hun påpeker her at kommunen ikke har mulighet til å benytte den nåværende reguleringen som et rettslig grunnlag for pålegg om retting og tvangsmulkt.  Bjørkholdt nevner også at det nok mest sannsynlig ikke vil være mulig å fastsette når de aktuelle tiltakene ble oppført. Hun synes også at kommunens representant har oppført seg aggressivt.

Hevder de ikke har mottatt noen søknad

Bygdeposten har ikke lyktes med å få kontakt med denne representanten, og det er derfor den tekniske sjefen fra byggesaksavdelingen, Harald Silseth, som uttaler seg på vegne av kommunen.

Les om heving av kjøp av fritidsbolig her.

Han uttrykker at han har stor forståelse for at saken er ubeleilig for Bromsdahl, men at kommunen har fulgt helt vanlig prosedyre.  Han hevder også at Bromsdahl ble varslet om befaring fra representanten.

På tilsvar til nevnte telefonsamtale skriver representanten selv at:

« I dette tilfellet ble det via eiendomsmegler sin salgsoppgave observert at det var tiltak på eiendommen som ikke var omsøkt. Det er derfor helt vanlig at vi informerer eiendomsmegler om dette.»

Silseth hevder videre at det faktum at representanten krevde å komme på visningen måtte være en misforståelse.

Bekrefter at de har vært i kontakt mulig kjøper

Videre skriver han at kommunen faktisk har vært i kontakt med potensielle kjøpere, men at det kun dreide seg om en, og at det var vedkommende som selv tok kontakt.  Han informerer om at de opplysningene innringeren fikk var de samme som tidligere ble gitt via brev.

Innringeren hadde lurt på om det var mulig å bruksendre eiendommen til boligformål og kommunen svarte med at det måtte foreligge en søknad før et standpunkt til dette ble gitt.

Silseth forteller videre at det ikke er store tiltak som må gjøres for å rette opp det kommunen har påpekt.

-Tar man bort plasthallen, flytebrygga og plattingen vil ting være i orden raskt, sier han.

Han stiller seg uforstående til at Dramsdahl har fått tillatelse til å sette opp plasthallen, og mener at den verken er omsøkt eller godkjent av kommunen.

I brevet fra kommunen står det også at de har vært i kontakt med tidligere fagleder for byggesak som bekrefter at dette mangler. De ønsker at dersom Dramsdahl har en tillatelse så ønsker de en kopi av denne, og at han må dokumentere når plattingen og bryggen ble oppført. På den måten kan kommunen ta stilling til hvilke regler som skal legges til grunn, om ikke så må kommunen selv legge gjeldene kommuneplan til grunn.

Plattingen er ikke av gammel karakter og det er heller ikke bryggen som har isopor som flyteelement. I 2011 lå bryggen helt i Nord på eiendommen og ikke rett utenfor fritidsboligen slik den er i dag. i 1983 hadde ikke eiendommen noen brygge. Dette fremgår av flyfotoarkivet vårt.» avslutter kommunen i brevet og råder advokaten til å gjennomføre en brifing før hun uttaler seg på klientens vegne.

– Jeg syns det er bra at Modum kommune er sitt ansvar bevisst. Det er fint at de følger med på ulovligheter i strandsonen, men jeg reagerer på fremgangsmåten i denne saken og at de har forkludret hele salget, avslutter Dramsdahl.

Les mer om rettigheter ved mangler på hytte.

Rull til toppen