Partiell bruksrett - Eiendomsrett.no®
Partiell bruksrett

Partiell bruksrett

Partiell bruksrett betegner de tilfeller hvor bruksretten kun gjelder for en del av den totale eiendommen. Dette innebærer at retten til å bruke eiendommen ikke er mer omfattende enn denne delen. Et eksempel på en partiell bruksrettighet er en servitutt. Praktiske eksempler er en veirett eller en fiskerett. Slike begrensede bruksrettigheter står i motsetning til totale bruksrettigheter. Totale bruksrettigheter vil typisk være tomtefeste. Dette innebærer at man råder eller disponerer over hele eiendommen. Den som innehar eiendomsretten vil kun ha adgang til å disponere rettslig over eiendommen, mens den totale brukshaveren vil ha den faktiske rådigheten.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen