Oslo kommune tapte mot Mano Eiendom, må betale millioner i saksomkostninger - Eiendomsrett.no®
Eiendomstvist mot Oslo kommune

Oslo kommune tapte mot Mano Eiendom, må betale millioner i saksomkostninger

Saken dreier seg om at Oslo kommune mente de kjøpte bygård til overpris. Det endte med at de saksøkte selger, men dette førte ikke frem. Kommunen må dermed betale 5 millioner kroner i sakskostnader etter tapet i Oslo .

Geir-Åge Normannseth i Mano Eiendom er glad for at de har blitt hørt.

Endringer i avhendingsloven

Oppsummering om saken

I august skrev E24 at Oslo Kommune har saksøkt fire eiendomsselskaper knyttet til Boligbygg-skandalen. Boligbygg er et firma som eier, forvalter og leier ut Oslos kommunale boliger. Kommunen krevde at selskapene betaler tilbake offentlig støtte, fordi de mener å ha betalt langt over markedspris for flere bygårder. Kommunen krevde til sammen 94 millioner kroner tilbakebetalt. De tapte den første saken mot Mano Eiendom uten at kravet på 26,7 millioner kroner kom frem.

Det er Per Øivind Martinsen og Geir-Åge Normannseth som eier Mano Eiendom, og saken mot selskapet gjaldt Neuberggata 24C på Majorstuen, som kommunen betalte 128 millioner kroner for.

Les mer om eiendomstvister i Oslo.

Saken gikk for Oslo tingrett fra 31. august til 11. september.

– Dommen er som forventet. Handelen skjedde til fornuftige verdier og på markedsmessige vilkår, sier Christian Våland i Kvale Advokatfirma til Aftenposten/E24. Sammen med Robert Lund representerte han selskapet i retten.

Oslo kommune er ikke enig i rettens avgjørelse. Byråd for næring og eierskap i Oslo Kommune, Victoria Marie Evensen, forteller til Aftenposten/E24 at de gjerne vil sette oss inn i dommen før de tar stilling til en eventuell anke.

Det var en Deloitte-granskning i 2017 som fant 110 kjøp der det ble antydet at Oslo kommune hadde betalt til sammen 100 millioner kroner i overpris. Det var en rekke avsløringer i Dagens Næringsliv som var bakgrunnen for granskingen. DN avslørte at investorer tjente millioner på videresalg av eiendommer til Oslo kommune, skriver Aftenposten/24.

Konsekvensene av dette var at både direktør og styreleder i Boligbygg gikk av. I tillegg  siktet Økokrim flere personer for korrupsjon.

Oslo kommune har så langt tatt ut stevning mot fire selskaper. Det samlede kravet på de fire sakene er 94 millioner.

Våland sier til Nettavisen/24 at det er merkelig at Oslo kommuner bruker mange millioner på å prøve å få et prisavslag på grunn av det de selv mener er egne feil.

Våland og Lund representerer også de tre andre selskapene som er saksøkt. De informerer om at de fire sakene er ulike, men at det er visse føringer i vunnet sak som kan være av interesse for de andre også.

Grunnlaget for kravet er et EØS-forbud mot at statlig støtte vrir konkurransen ved å begunstige enkelte aktører, skriver Nettavisen/24.

Veridian og Newsec ble hentet inn av kommunen for nye vurderinger, med begge konkluderte at bygårdene var mindre verdt enn betalt sum.

Mano Eiendom var uenige i denne vurderingen og hyret Malling & Co for en ny gjennomgang. Malling & CO kom frem til at bygården ble solgt til faktisk markedspris.

 Oslo tingrett støtter denne konklusjonen og viser til at Både kjøper og selger hentet inn hver sine vurderinger før avtalen ble inngått. 

Vurderingene bekrefter derfor at prisen ikke avvek fra markedsverdi.

Rull til toppen