Oreigningslova

Oreigningslova regulerer omstendighetene for ekspropriasjon av fast eiendom. Loven har bestemmelser om fremgangsmåten ved ekspropriasjon, beregning av vederlaget for ekspropriasjonen, gjennomføringen av ekspropriasjonen mv. I praksis vil også bestemmelsene i plan- og bygningsloven om ekspropriasjon og innløsning være av betydning. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen