Oreigningslova - Eiendomsrett.no®
Hva er oreigningslova

Oreigningslova

Oreigningslova regulerer omstendighetene for ekspropriasjon av fast eiendom. Loven har bestemmelser om fremgangsmåten ved ekspropriasjon, beregning av vederlaget for ekspropriasjonen, gjennomføringen av ekspropriasjonen mv. I praksis vil også bestemmelsene i plan- og bygningsloven om ekspropriasjon og innløsning være av betydning. 


 

Rull til toppen