Omskiping - Eiendomsrett.no®
Omskiping

Omskiping

Omskiping innebærer en nærmere fastlegging av hvilken bruk en servitutt gir anvisning eller rett på. Omskiping kan også forklares som «endring». Reglene om omskiping følger av servituttlova §§ 5 og 6. I servituttlova § 5 første ledd heter det at hver av partene kan kreve å få bruken «flytt eller nærare fastlagd». Partene kan også kreve å få rettsforholdet «omskipa» på annet vis. Lagmannsretten har i LB-2004-34049 trukket frem et eksempel på omskiping fra juridisk litteratur.

«I Falkanger, Tingsrett (6. utgave 2007) side 211 er det nettopp som et eksempel på omskiping nevnt at [F ]lytting av bruken kan for eksempel være nærliggende hvor en veirett går over tunet eller nær opp til husene på den tjenende eiendom»

Endringer i avhendingsloven

 

Rull til toppen