Om oss

Eiendomsrett.no er en portal om eiendomsrett laget av jusstudenter ved Universitetet i Oslo og Tromsø, som har en spesiell interesse for feltet.

Vi tilbyr informasjon om rettigheter tilknyttet husleie, kjøp av bolig og alle andre eiendomsrettlige tema. Vi lager også nyheter om bolig og eiendom. Et særlig mål med siden er å tilby informasjon og avklaring til den «svake» part i avtaleforhold. Vi ønsker å forhindre at bolighaier utnytter studenter utover lovens grenser, og at mennesker med minoritetsbakgrunn blir overkjørt på boligmarkedet. 

For tiden er vi i dialog med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for å undersøke hvorvidt det er mulig for oss å tilby noen form for kostnadsfri jusshjelp. For øvrig tilbyr vi unike og flerspråklige maler til de vanligste kontraktene som angår eiendomsrett. 

Se nyhetsartikkel om Eiendomsrett.no i Bodøposten her.

Se Eiendomsrett.no i Ranaposten her.

Dersom du har spørsmål om nettsiden vår eller tiltaket for øvrig, kan du kontakte:

Jusstudent/Administrator Martin Moe
E-post: martin@eiendomsrett.no
Telefon: 938 64 150

Jusstudent/Redaktør Mark Kibibiro

E-post: mkibibiro@gmail.com

Telefon: 450 26 038

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen