Objektivt ansvar - Eiendomsrett.no®
Objektivt ansvar

Objektivt ansvar

Objektivt ansvar er ansvar uten skyld. Det innebærer at man har risikoen for eventuelle hendelser og uforutsette forhold uten at egne forhold er årsaken. Objektivt ansvar står i kontrast til subjektive ansvar, som culpaansvaret. Ansvaret inntrer uavhengig av om vedkommende kan klandres eller holdes til last. Objektivt ansvar er praktisk da det ikke fordrer noen inngående drøftelser av subjektive forhold, og sikrer forutberegnelighet. Det objektive ansvaret er svært utbredt i kontraktslovgivningen.

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen