Objektivt ansvar

Objektivt ansvar

Objektivt ansvar er ansvar uten skyld. Det innebærer at man har risikoen for eventuelle hendelser og uforutsette forhold uten at egne forhold er årsaken. Objektivt ansvar står i kontrast til subjektive ansvar, som culpaansvaret. Ansvaret inntrer uavhengig av om vedkommende kan klandres eller holdes til last. Objektivt ansvar er praktisk da det ikke fordrer noen inngående drøftelser av subjektive forhold, og sikrer forutberegnelighet. Det objektive ansvaret er svært utbredt i kontraktslovgivningen.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen