Eiendomsadvokat i Notodden - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Notodden

Eiendomsadvokat i Notodden

Byen  og kommunen Notodden ligger 120 km ut fra Oslo Sentrum, og har om lag 13 000 innbyggere. Byen hører til Vestfold og Telemark fylke. Vi har laget en oversikt over eiendomsrettslige tvister som ofte oppstår i Notodden, og videre listet noen rettshjelpere som kan påta seg slike saker i området.

 

Endringer i avhendingsloven

Advokat for kjøp av bolig i Notodden

Stadig flere boligkjøp ender opp i tvister på grunn av at det er en feil eller mangel med salgsobjektet. Hvis du som kjøper ønsker å klage på et forhold ved en bolig du har anskaffet, er du nødt til å overholde lovens reklamasjonsfrister. For anskaffelse av bosted er det enten bustadoppføringslova eller avhendingslovens regler som gjelder. Typiske grunner til å reklamere er at eiendommen er mindre enn kontraktsmessig avtalt (arealavvik), skadedyr eller fukt. Dersom slike forhold foreligger, etableres det flere rettigheter for kjøper. For eksempel rett til heving eller prisavslag. Ved tvister av denne arten inntrer rettshjelpsdekning gjennom innboforsikring.

Advokat for husleie i Notodden

Husleietvsiter er dessverre også veldig vanlig i dag. Leietakere står ofte i en svak og sårbar posisjon, dermed kan det være ekstra belastende å havne i en konflikt. I slike tilfeller kan det lønne seg å benytte en advokat som har kompetanse og erfaring på området

Advokat Håndverkertjenester i Notodden

Det er fort gjort å havne i konflikt med håndverker. Dett kan omhandle en mangelfull ytelse eller en forsinkelse. Rettsområdet reguleres av håndverkertjenesteloven, som også preges av et sterkt forbrukervern. Dette er typisk for lover som regulerer forholdet mellom en privat person som ikke handler som et ledd i næring, og en profesjonell tjenesteyter. Rettshjelpsdekning kan inntre gjennom innboforsikring.

Advokat naborett i Notodden

Det er ikke alltid naboen oppfører seg som Mahatma Ghandi. Noen ganger havner naboforhold i rettsalen. Disse tvistene reguleres av grannelova, og rettshjelpsdekning kan inntre gjennom innboforsikring.

Advokat  ekspropriasjon, veirett og servitutter i Notodden

Det er flere eiendomsrettslige saker som avgjøres av jordskifteretten. Herunder tvister knyttet til veirett, servituttrett, ogreiningsrett, gjerderett og jordskifterett. Når det er snakk om ekspropriasjon, vil utgiftene dekkes av eksproprianten.

Plan og bygningsmyndighetene i kommune

Skal du bygge en garasje eller lignende tilbygg, er du nødt til å søke om tillatelse fra de lokale Plan- og bygningsmyndighetene. Kommunen har den nødvendige informasjonen tilgjengelig på sine nettsider.

Domstoler i Notodden

 

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for eiendomsrettslige saker som omhandler husleie, avhending, nyoppføring, håndverkertjenester og nabotvister er Aust-Telemark tingrett. Mer informasjon kan du finne på domstolens nettside.

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for jordskifte, veirett og servitutter er Nedre-Telemark jordskifterett. Oppdatert kontaktinformasjon ser du under.

Nedre-Telemark jordskifterett

Postboks 2856
3702 Skien

 

Eiendomsadvokater i Notodden

det finnes advokater som kan hjlpe deg med eiendomrett i notodden. Eksempelvis Advokatene Notodden og Advokatfirma Skomvær.

Rull til toppen