Når bør man vurdere å seksjonere? - Eiendomsrett.no® - Seksjonering
Når bør man seksjonere

Når bør man vurdere å seksjonere?

Vurderer du å seksjonere eiendommen din?

Dersom flere ønsker å eie en eiendom sammen, bør man vurdere å seksjonere eiendommen. Da får alle en eksklusiv bruksrett til hver sin enhet. Det blir også dannet et eierseksjonssameie.

Alle sameier skal seksjoneres

Det følger av eierseksjonsloven at alle sameier som er opprettet etter 1. januar 1998 skal seksjoneres. Det betyr at to personer ikke kan bygge en tomannsbolig sammen og bo i hver sin del av denne, uten å seksjonere boligen. Denne reguleringen har som formål å sikre at man unngår forskjellige varianter av sameier som gjør boligmarkedet uoversiktlig for boligkjøpere. Det er også forbudt å ta pant i sameieandeler som ikke er seksjonert.

Endringer i avhendingsloven

Det er ikke nødvendig å seksjonere allerede eksisterende sameieboliger som ble etablert før 1. januar 1998, selv om det er en tomannsbolig. Dersom bruksretten imidlertid blir utvidet, fornyet eller forlenget, vil dette regnes som at sameiet er nystiftet.

Når en eiendom seksjoneres, blir det dannet et eierseksjonssameie. Alle sameierne får en eksklusiv bruksrett til hver sin enhet i sameiet. Merk at eierseksjonsloven stiller flere krav til et eierseksjonssameie, blant annet at sameiet må ha et styre og egne vedtekter. Les mer om hvilke regler som gjelder for eierseksjonssameier her.

Fordeler ved seksjonering

Fordelene ved å seksjonere er at eierrådighet mellom sameiere blir avklart, og at omsetningsverdien på eiendommen kan øke. Det er også utvidet adgang til å pantsette og ta opp lån på eiendommen dersom den er seksjonert. Den enkelte seksjonseier kan fritt pantsette sin egen eierseksjon, uten at det er nødvendig med samtykke fra de øvrige seksjonseierne. Dette gir et bedre utgangspunkt for å ta opp boliglån med pantesikkerhet.

Ikke-seksjonert sameie

Dersom det ikke er ønskelig å seksjonere eiendommen, vil sameiet regnes for å være et ordinært sameie. Det vil da reguleres av sameieloven. I et slikt sameie vil partene eie en ideell andel hver av den totale boligmassen. En slik eierform kan være aktuell for nære familiemedlemmer.

Merk at en sameier i et ikke-seksjonert sameie kan kreve at sameiet blir seksjonert med hjemmel i eierseksjonsloven § 9. Øvrige sameiere kan ikke motsette seg seksjonering kun fordi de ikke ser seg tjent med en oppdeling av eiendommen.

Hvordan går man frem dersom man ønsker å seksjonere en eiendom?

Det er flere vilkår som må være oppfylt for at en eiendom skal kunne seksjoneres. Alle typer eiendommer kan i utgangspunkter seksjoneres, men det gjelder ulike vilkår for seksjonering av de ulike eiendomstypene. Du må også sende inn en seksjoneringssøknad til kommunen.

Rull til toppen