Naboloven - Eiendomsrett.no®
Naboloven

Naboloven

Naboloven (grannelova) av 16. juni 1961 regulerer rettsforholdet mellom naboer. Loven gir blant annet uttrykk for hva en nabo må finne seg i på en naboeiendom. Videre gir den uttrykk for fremgangsmåten ved nabovarsel og for de krav en nabo har ved rettsstridig oppførsel på naboeiendommen. 


 

Rull til toppen