Naboloven § 9 med lovkommentar

Naboloven § 9 regulerer erstatning for økonomisk tap ved skade eller ulempe i nabotvister. Bestemmelsen angir i hvilke tilfeller man kan kreve erstatning av naboen for tiltak han har iverksatt. I tillegg kan erstatningsansvaret på visse vilkår lempes eller falle helt bort. Naboloven § 9 lyder: § 9.​ Det økonomiske tapet nokon lid av skade eller ulempe i … Fortsett å lese Naboloven § 9 med lovkommentar