Naboloven § 8 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Naboloven § 8

Naboloven § 8 med lovkommentar

Naboloven § 8 regulerer de tilfeller hvor en part er pålagt vilkår eller pålegg etter § 7 første ledd, som senere viser seg å virke annerledes enn først tenkt. Bestemmelsen regulerer hvordan slike tilfeller skal behandles.


Naboloven § 8 lyder:

Endringer i avhendingsloven

Viser røynsla at vilkår eller pålegg i avgjerd etter § 7 fyrste stykket er for strenge eller verkar annleis enn tenkt, kan eit nytt granneskjøn taka dei bort eller lempa på dei for framtida.

Bestemmelsen fastslår at et nytt naboskjønn på visse vilkår kan ta bort eller lempe på vilkår eller pålegg fastsatt etter § 7 første ledd. Avgjørelsen kan tas med virkning for fremtiden.

Det er to alternative vilkår for en slik adgang. Erfaring kan vise at det aktuelle vilkåret eller pålegget er for strengt. Erfaring kan også vise at vilkåret eller pålegget virker annerledes enn først tenkt. Det kan altså enten være for strengt, eller ha en annen virkning i praksis enn først antatt. Vurderingen må i begge tilfeller bero på de konkrete omstendigheter.

Rull til toppen