Naboloven § 7 med lovkommentar

Naboloven § 7 regulerer retten til å kreve såkalt granneskjønn (naboskjønn). Dette innebærer en forhåndsavgjørelse av om et tiltak vil komme i strid med naboloven for øvrig, og eventuelt hvordan gjennomføringen må foretas for å forhindre slik strid. Bestemmelsen angir i tillegg i hvilke tilfeller det ikke er grunnlag for å kreve naboskjønn. Naboloven § … Fortsett å lese Naboloven § 7 med lovkommentar