Naboloven § 5 med lovkommentar

Naboloven § 5 regulerer et krav om å ta visse forhåndsregler av hensyn til naboen ved gjennomføringen av mer omfattende, spesifikke tiltak på eiendommen. Bestemmelsen er riktignok deklaratorisk, jf. § 1. Naboene kan dermed  avtale reguleringer som i utgangspunktet strider med bestemmelsen. Naboloven § 5 lyder: § 5.​ Ingen må setja i verk graving, bygging, … Fortsett å lese Naboloven § 5 med lovkommentar