Naboloven § 4 med lovkommentar

Naboloven § 4 regulerer ulike byggekrav som stilles i forhold til forhindring av snøras på naboeiendommen, samt visse minstekrav som stilles til avstanden mellom eiendommene for så vidt gjelder dør og vinduer. Bestemmelsen er for øvrig deklaratorisk, jf. § 1. Dette innebærer at naboene seg i mellom kan avtale reguleringer som i utgangspunktet strider med … Fortsett å lese Naboloven § 4 med lovkommentar