Naboloven § 3 om trær og hekk

Naboloven § 3 regulerer trær og hekk. Mer spesifikt i tilknytning til trær reguleres hvilke krav som stilles for at man skal kunne kreve trefelling på naboens eiendom. Bestemmelsen er riktignok deklaratorisk, jf. § 1. Naboene kan altså seg i mellom avtale reguleringer som i utgangspunktet strider med bestemmelsen. Naboloven § 3 lyder: § 3.​ Er … Fortsett å lese Naboloven § 3 om trær og hekk