Naboloven § 2 med lovkommentar

Naboloven § 2 fastsetter tålegrensen i naboforhold, det vil si hvor mye en nabo må tåle av tiltak som påvirker hans eiendom. Bestemmelsen angir også retningslinjer for vurderingen. Etter lovens § 1 er bestemmelsen deklaratorisk, det vil si at den kan fravikes, for eksempel ved avtale. Naboloven § 2 har følgende utforming: § 2.​ Ingen må ha, gjera … Fortsett å lese Naboloven § 2 med lovkommentar