Naboloven § 18 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Naboloven § 18

Naboloven § 18 med lovkommentar

Naboloven § 18 er en kort bestemmelse. Den regulerer naboskjønn og hva dette innebærer. 


Naboloven § 18 lyder: 

Endringer i avhendingsloven

§ 18. Granneskjøn er rettsleg skjøn.

At naboskjønn er et rettslig skjønn innebærer at en avgjørelse som kommer inn for et naboskjønn, vurderes og avgjøres av en dommer. Dommeren vil nærmere bestemt være en tingrettsdommer.

Naboskjønnet vil fatte beslutninger etter nabolovens § 6, jf. § 7 og §§ 13-15.

Betegnelsen må for øvrig ikke forveksles med domstolenes adgang til generelt å utøve rettslig skjønn i sine vurderinger.

Rull til toppen