Naboloven § 13 med lovkommentar

Naboloven § 13 regulerer hvem av naboene som må bekoste tiltak for å beskytte ting på naboeiendommen som tåler særlig lite. Bestemmelsen er for øvrig deklaratorisk, jf. § 1. Dette innebærer at partene seg i mellom kan fravike den ordning loven legger til grunn. Partene kan altså avtale noe annet enn det § 13 bestemmer. … Fortsett å lese Naboloven § 13 med lovkommentar