Naboloven § 12 med lovkommentar

Naboloven § 12 regulerer naboens rett til på visse vilkår å fjerne tre, greiner og røtter som er over på naboeiendommen. I tillegg er det en særregulering for tre og greiner. Videre fastslås i hvilke tilfeller disse reglene ikke gjelder.  Naboloven § 12 lyder:  § 12. Tre, greiner, og røter som stikk inn på granneeigedom … Fortsett å lese Naboloven § 12 med lovkommentar