Naboloven § 1 med lovkommentar

Naboloven § 1 inngår under lovens kapittel «Ålmenne føresegner». Bestemmelsen regulerer lovens rettslige stilling i relasjon til andre rettsgrunnlag. Naboloven § 1 lyder følgende: Føresegnene i denne lova gjeld berre så langt anna ikkje fylgjer av avtale eller serlege rettshøve. Det følger av bestemmelsen at loven er deklaratorisk. Det vil si at den kan fravikes. Man er altså ikke … Fortsett å lese Naboloven § 1 med lovkommentar