Naboloven § 1 med lovkommentar - Eiendomsrett.no®
Naboloven § 1

Naboloven § 1 med lovkommentar

Naboloven § 1 inngår under lovens kapittel «Ålmenne føresegner». Bestemmelsen regulerer lovens rettslige stilling i relasjon til andre rettsgrunnlag.


Naboloven § 1 lyder følgende:

Endringer i avhendingsloven

Føresegnene i denne lova gjeld berre så langt anna ikkje fylgjer av avtale eller serlege rettshøve.

Det følger av bestemmelsen at loven er deklaratorisk. Det vil si at den kan fravikes. Man er altså ikke nødt til å forholde seg til lovens øvrige bestemmelser.

«Avtale»

Avtale vil være ett grunnlag for å fravike lovens øvrige bestemmelser. Dette innebærer at parter seg i mellom kan avtale ordninger som fraviker fra det loven bestemmer.

«Serlege rettshøve»

«Serlege retthøve» vil være et annet grunnlag for å fravike loven. Forarbeidene til loven (Ot.prp.nr.24 (1960–1961) side 20) fremhever hevd som et «serleg rettshøve». Det vil si at man kan lovlig hevde en rett som i utgangspunktet ville være i strid med lovens øvrige bestemmelser.

Rull til toppen