Naboloven § 18

Naboloven § 18 med lovkommentar

Naboloven § 18 er en kort bestemmelse. Den regulerer naboskjønn og hva dette innebærer. 


Naboloven § 18 lyder: 

§ 18. Granneskjøn er rettsleg skjøn.​1

At naboskjønn er et rettslig skjønn innebærer at en avgjørelse som kommer inn for et naboskjønn, vurderes og avgjøres av en dommer. Dommeren vil nærmere bestemt være en tingrettsdommer.

Betegnelsen må for øvrig ikke forveksles med domstolenes adgang til generelt å utøve rettslig skjønn i sine vurderinger.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen