Naboer fortviler over nytt industribygg - Eiendomsrett.no®

Naboer fortviler over nytt industribygg

Beboerne føler at kommunen bryter retningslinjene fra avtalte reguleringsplanen

Et nytt industribygg er under bygging på grensen mellom Ski og Ås, skriver Østlandets Blad. Dette er svært ubeleilig for beboerne i fem eneboliger i området Haugenveien. Støyen kommer til å bli vanskelig å leve med, og at det er også snakk om at boligene deres skal rives.

Det er Magnolia eiendom som skal gjennomføre byggprosjektet. Beboerne bærer ikke nag overfor byggherren, men kommunen som  innvilget byggetillatelsen.

Byggene ødelegger harmonien

– Det er ikke de som bygger vi klager på, men kommunen som gir de tillatelse. Vi flyttet hit i 2004 og vet hva vi fikk. En fantastisk eiendom med nærhet til både industri, men mest av alt åker og eng. Nå er vi helt pakket inn av enda flere nye næringsbygg, sier Anne Bøen og Ståle Haaland, til Østlandets Blad.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

De har sammen med naboene Wenche Strøm og Ulf Bravin tatt en prat med ØB om hva slags tanker de har om kommunens håndtering av utbyggingen.

Mener at byggingen er i strid med reguleringsplanen

Tidligere har det stått en enebolig og møbelverksted på den aktuelle tomten. Disse er nå revet og det er Yamaha Norge som skal ta plass i lokalene som bygges. Verkstedet skal ha administrasjonen her i tillegg til å drive kursvirksomhet for serviceteknikere.

Boligeierne hevder at kommunen har brutt sin egen reguleringsplan fra 1995.

I denne planen står det nemlig svart på hvitt at det ikke er tillat med «etablering av bedrifter som vil medføre genererende støy». I tillegg hevder den at det innenfor planområdet ikke tillates «publikums rettet virksomhet» og at bebyggelsen skulle få en harmonisk utforming.  Huseierne forteller at det var på grunn av denne planen det føltes trygt å kjøpe bolig i nettopp Haugenveien.

– Dette er også to forskjellige ting. Vi vet at verksted og tilsvarende næring støyer enten de er publikumsrettet eller ei. Støy er et eget punkt i reguleringsplanen (§3b). Nå har vi aktivitet til alle døgnets tider i området, med blant annet lastebiler på tomgang og støyende lasting og lossing av biler som skal til verksted eller til utsalg, sier Ståle Haaland , en av beboere i Haugenveien.

Naboene ønsker at kommunen revurderer andre deler av reguleringsplanen

Naboene har sendt klager til kommunen om flere ting de mener bør rettes opp  for å bedre boforholdene i nærområdet. De ønsker blant annet et 10 meters parkbelte mot de private boligeiendommene. Dette er er allerede innført på de andre industribyggene. Det er riktignok planlagt et parkbelte på 1,5 til 2 meters bredde, men beboerne mener dette ikke vil gi nødvendig skjerming for innsyn eller støy.

Les om naboloven § 2.

Beboerne føler generelt at de bor i et næringsområdet og den planlagte aktiviteten vil forverre denne situasjonen. De mener også at forarbeidet til den 25 år gamle reguleringsplanen ikke vurderte konsekvensene for private boliger. Boligeierne peker på at det er rimelig å anta at kommunen ikke vurderte å regulere inn parkbelte fordi det på det tidspunktet sto en enebolig med hage på den aktuelle tomten. Det har nå gått mange år siden reguleringsplanen ble vedtatt, og naboene synes at kommunen bør se på dette på nytt.

Ble kalt for «Haugenveiengeriljaen»

Ås Kommune har derimot ikke samme syn på denne reguleringsplanen.

– Dette er ikke første gang naboene klager på bygging i området. Vi mener det vi så langt har sagt ja til kan bygges, er innenfor vedtatte reguleringsplan, sier Arve Bekkevard. Han er byggesak- og geodatasjef i Ås kommune.

Bekkevards uttalelser kommer ikke som noen overraskelse på beboerne. De informerer om at de har sendt inn mange innspill til både kommunen og utbyggere. Det har ikke blitt godt mottatt og naboene fikk for noen år siden det lite flatterende kallenavnet «Haugenveiengeriljaen» av kommunens administrasjon.

-Det sier litt om hvilken innstilling de har til oss. Vi har kjempet for vår sak og det har vi rett til,  forteller beboerne.

Det kan hende boligene må rives

Bekkevard hevder overfor ØB at det planlagte bilverkstedet ikke er å regne som en publikumsrettet virksomhet.  På spørsmål om hva som faktisk kan regnes som dette henviser han til andre ansatte i kommunen. ØB har enda ikke fått svar fra disse.

Les om naboloven her.

Bekkevold forteller videre at han ikke mener at beboerne har grunn til å klage. Men han legger til at det er mulig at reguleringsbestemmelsene fra 1995 kan være et uheldig vedtak for de rammede naboene.

Videre forteller Bekkevold at han vet det har vært et ønske om å omregulere området til industri. Da må de gjenværende boligene rives. Han avslutter med å hevde at disse innspillene ikke skal ha kommet fra kommunen, men utbyggerne.

Rull til toppen