Nabo - Eiendomsrett.no®
Nabo

Nabo

Det fremgår av rettspraksis at nabo til en eiendom omfatter alle som blir rammet av virksomheten på tomten. Hvem som vil være nabo til en eiendom beror derfor på hvordan type virksomhet som drives på tomten. For de større virksomheter vil nabobegrepet ramme videre enn ved alminnelig opptreden på eiendommer.


Rull til toppen