Nabo

Nabo

Det fremgår av rettspraksis at nabo til en eiendom omfatter alle som blir rammet av virksomheten på tomten. Hvem som vil være nabo til en eiendom beror derfor på hvordan type virksomhet som drives på tomten. For de større virksomheter vil nabobegrepet ramme videre enn ved alminnelig opptreden på eiendommer.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen