Muggsopp og boligkjøperforsikring - Eiendomsrett.no®
Et par som har boligkjøperforsikring diskuterer med en advokat etter at de fant muggsopp i boligen

Muggsopp og boligkjøperforsikring

Oppdagelsen av muggsopp kan være et tema for boligkjøperforsikringen. Mugg er direkte helseskadelig, og den underliggende årsaken er gjerne et fuktproblem som det både kan være omfattende og kostnadskrevende å utbedre. Med en boligkjøperforsikring eller innboforsikring velger du selv advokat hvis du ønsker hjelp til å rette krav mot selger.

Hvordan oppdager du mugg?

Der muggsoppen er sterkt tilstedeværende kan du lukte den. Det er den samme duften vi ofte assosierer med kjellere. De aller fleste av oss gjenkjenner den.

Endringer i avhendingsloven

Kan du lukte mugg, betyr det imidlertid at det har kommet langt. Ved visning bør du sjekke grundigere enn bare å snuse rundt i luften. Se opp for misfarging av overflatene, spesielt i forbindelse med våtrom, kjeller og tak. Vær spesielt på utkikk etter flekker med gråtoner i malingen.

Meld fra til selger umiddelbart!

Det er strenge frister for å reklamere til selger dersom du ønsker å fremme krav som erstatning eller prisavslag på grunn av muggsopp.

I høyden bør det ikke gå mer enn ett par måneder etter at du har konstatert problemet. Går det lenger tid kan du risikere å miste retten til å komme med krav.

Det er ikke nødvendig med noen fullstendig utredning av problemet  og kostnadene. Det kan gjøres senere. Poenget er at selger må varsles på et så tidlig tidspunkt som mulig for å kunne innrette seg deretter.

Fjerning av mugg

Muggsopp i seg selv er helseskadelig i tillegg til at den gjør skade på bygningen. Det bør derfor bort så fort som mulig.

Det er imidlertid ikke tilstrekkelig bare å fjerne muggen. Det er alltid et underliggende fuktproblem. Hvis man ikke samtidig utbedrer dette, vil muggen bare komme tilbake.

Slike fuktdannelser kan ha ulike årsaker. Gjengangere er inntrengning av vann gjennom kjellermuren, lekkasje fra taket, lekkasjer fra vannrør eller kondens mot kaldflater ved dårlig isolering. Etter at man har fikset dette bør mugg- og råteskadet materiale, inkludert isolasjon, byttes ut.

Dekning gjennom boligkjøperforsikringen

Utbedring av muggskader kan koste mye. Dersom den underliggende årsaken til muggproblemet skriver seg fra før du kjøpte boligen og det ikke forelå noe informasjon om dette på kjøpstidspunktet, kan du rette krav mot selger.

Boligkjøperforsikringen vil dekke advokat- og rettsomkostningene som følger med et slikt krav. Du vil også være fri til å velge din egen advokat.

Merk at forsikringen ikke dekker utbedringskostnadene selv om du får medhold. Den bidrar kun til å plassere ansvaret hos selger, som igjen blir betalingspliktig.

Boligkjøperforsikring vs innboforsikring

Boligkjøperforsikring tilbys gjerne av eiendomsmegler i forbindelse med kjøpet. Vær oppmerksom på at en vanlig innboforsikring også kan dekke advokatregningen i slike saker.

Dersom du allerede har innboforsikring bør du se på egenandeler, kostnadsdekning og ikke minst sannsynligheten for at det dukker opp problemer i ettertid. før du eventuelt tegner boligkjøperforsikring i tillegg.

Normalt er risikoen mye større ved kjøp av eldre boliger.

Kilder:

Wilhelmsen, Trine-Lise. Forsikring og regress ved salg og bolig. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett, 2018-10-24 (2-03) s. 108-137.

Simonsen, Lasse. Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal, 2019.

Vanlige spørsmål

Mugg er soppforekomster som skaper dårlig lukt og misfarging i bygninger. Årsaken til mugg er fuktighet.

Hvordan oppdager jeg muggsopp?

Muggsopp kan konstateres ved typisk kjellerlukt og misfarging på malte overflater.

Dekker boligkjøperforsikringen muggsopp?

Boligkjøperforsikringen dekker ikke skadene direkte, men kan betale advokatomkostninger i forbindelse med krav mot selger.

Trenger jeg advokat?

En advokat med spisskompetanse på eiendomssaker vil ofte gi en raskere avklaring i boligtvister. Advokatomkostninger i slike saker kan dekkes av boligkjøperforsikring eller innboforsikring.

Rull til toppen