Eiendomsadvokat i Molde - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Molde

Molde er en kommune og by i Møre og Romsdal fylke. Kommunen har 31 967 innbyggeren per 2020. Så mange mennesker klarer sjelden å bo tett på hverandre uten at det blit konflikter knyttet til eiendomsrettslige spørsmål. Derfor har vi laget en oversikt over saker som muligens kan oppstå i Molde og hva de ofte handler om.


Advokat i forbindelse med saker om handler om kjøp og salg av bolig i Molde

Det første spørsmålet som oppstår ved en konflikt knyttet til boligkjøp, er hvilken lov som regulerer forholdet. Dersom avtaleobjektet er en brukt bolig, er det avhendingsloven som eventuelt vil anvendes. Hvis det er tale om en avtale mellom forbruker og entreprenør om oppføring av en ny bolig, er det bustadoppføringslova som kommer til anvendelse.

Endringer i avhendingsloven

Advokat i forbindelse med saker som handler om håndverkertjenester i Molde

Når det gjelder håndverkertvister er temaet ofte forsinkelser eller mangelfull ytelse fra håndverkerens side. Dersom de nevnte forholdene faktisk foreligger, kan det åpne for rettigheter for forbrukeren. Dersom du ønsker å fremme et krav, er det viktig at du reklamerer i tide.

Advokat i forbindelse med saker som handler om husleie i Molde

Husleieretten regulerer avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag. Det primære rettslige grunnlaget er husleieloven, som hadde sin ikrafttredelse i 2000. Denne loven bærer preg av sterke rettigheter for leietakeren. Lovgivers intensjon er å unngå urimelige resultater som følge av et skjevt maktforhold.

Advokat i forbindelse med saker som handler om naborett

Naboloven setter visse rammer for hva en eier kan gjøre på sin egen eiendom. Av Grannelova § 2 fremgår dette særlig. Imidlertid er loven i stor grad fravikelig, som vil si at borgerne selv står fritt til å avtale ting som avviker fra lovens bestemmelser og gjøre avtalen gjeldende.

Advokathjelp tilknyttet andre eiendomssaker i Molde

Eksempler på andre eiendomssaker er uenigheter angående ekspropriasjon og veirett. Når det gjelder ekspropriasjon, kan dette faktisk gjennomføres av flere enn bare statsorganene. Private parter og bedrifter kan i noen tilfeller ekspropriere eiendom. Dette stiller krav om godkjenning fra det offentlige, og at det betales full erstatning.

Plan og bygningsmyndighetene i Molde kommune

Plan og bygningsmyndighetene skal godkjenne søknader om oppføring av for eksempel en garasje eller lignende tilbygg. Organets fremste funksjon er å sørge for at oppføring av nybygg skjer i overensstemmelse med gjeldene rett på bygningsrettens område.

Domstoler i Molde kommune

Domstolene som er listet under, behandler de eiendomssakene som oppstår i Molde.

Rull til toppen