Meglerfeil ga prisavslag på 140 000 kroner - Eiendomsrett.no®

Meglerfeil ga prisavslag på 140 000 kroner

Selgeren måtte betale det som var planlagt i rør-rehabilitering.   

Leiligheten i Groruddalen ble solgt til et par som ikke ble informert om at det i nærmeste fremtid skulle gjennomføres rehabilitering av rør. Dette prosjektet kom til å koste både økt fellesgjeld og økte felleskostnader, skriver Nettavisen. 

Endringer i avhendingsloven

Fikk verken informasjon fra megler eller prospekt.

Retten slo fast at selv om ikke selgeren hadde aning om rehabiliteringen så hadde megleren et ansvar om å ha slik informasjon.

Kjøperens advokatfullmektig Ole Grønvold Eriksen forteller at klientene hans er lettet over dommen, og at fikk vite om rehabiliteringen rett før overtakelsen etter å ha signert kontrakten. De hadde spurt eksplisitt på visningen om både økt fellesgjeld, økte kostnader og rehabilitering. Det var ikke informasjon om borettslagprosjektet i salgsdokumentasjonen heller. I prospektet sto det at badet ble pusset opp i 2004, og at det ikke var planlagt andre utbedringer i borettslaget.

Les også: Heving av boligkjøp – En komplett oversikt

Informasjon om mulig rehabilitering av rør i 2017

Etter kontraktsignering oppdaget kjøperne at borettslaget allerede for fire år tidligere hadde gjort undersøkelser om det var behov for å rehabilitere soilrør og vannrør. Disse var nesten 70 år gamle, og begynte å bli skrøpelige. Denne informasjonen ble delt til beboerne via nyhetsbrev om saksgangen.

Megleren fikk disse opplysningene med en gang han forespurte den etter salget.  Det førte til at kjøperne varselet uteblitt informasjon som en mangel, og krevde at økt fellesgjeld og utgifter skulle bli dekt av selger.

Dette avviste selgeren, og hevdet at hun ikke visste at det foregikk planlegging av rehabilitering i borettslaget. Retten ga henne medhold i dette, men mente at megleren hadde han ansvar om å tilegne seg denne informasjonen.

Les mer om eiendomsmeglers undersøkelses- og opplysningsplikt her

Selger måtte betale for meglers feil

«- Retten kan ikke se at det etter en samlet vurdering av bevisene i saken, foreligger slik kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at selger har visst om det nært forestående prosjektet uten å informere kjøper om dette. Retten mener det har formodningen mot seg at hun fortiet dette da det ikke nødvendigvis er en negativ opplysning for kjøper slik at hun ville motta lavere salgssum,»skriver Oslo tingrett.

Retten slo fast at her var det megleren som ikke hadde overhold undersøkelses og opplysningsplikt i henhold til eiendomsmeglingsloven §6-7 og avhendingsloven §3 – 7.  På grunn av at bygget var fra 1955 så burde megleren ha undersøkt mer. Da også med tanke på at det i 2017 var en generalforsamling der det kom frem at det skulle fremskaffes tilstandsrapport på avløpsrørene.

Meglerfeilen resulterte i at selgeren måtte betale prisavslag på 140 000 kroner. Beløpet var ment til å dekke den økte fellesgjelden på 347 000 kroner med 60 prosent. Kjøperen fikk ikke dekket den antatte fellesgjelden.

Siden begge parter hadde boligtransaksjonsforsikring så slapp de å dekke egne advokatutgifter.

– Det er sikker rett at den fordel forbedringen representerer skal gå i fradrag i prisavslaget, både gjennom bedre løsninger og lengre levetid. Oppgraderingen kan medføre at kjøperne får en leilighet med en høyere verdi, skriver Oslo tingrett i dommen.

Les mer om å kreve erstatning fra eiendomsmegler her

Rull til toppen