Matrikkelbrev - Eiendomsrett.no®
Matrikkelbrev

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev betegnes gjerne også målebrev. Det er tale om et offisielt dokument som beskriver eiendomsgrensene for en grunneiendom. Et slikt dokument inneholder typisk en tekstdel og en kartdel. Tekstdelen vil beskrive hva som hendte og hvem som møtte opp ved kartforretningen, samt når kartforretningen fant sted. En angivelse av de enkelte punkter, samt en koordinatliste for punktene er også typisk. På den måten kan grensene rekonstrueres mer nøyaktig dersom de skulle bli ødelagt eller fjernet. Kartdelen viser selve grensemerkenes innbyrdes plassering og avstanden mellom dem. En type matrikkelbrev er delingsforretning.


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen