Mangler ved boligkjøp

Kjøp av bolig er ofte den største investeringen en privatperson gjør i løpet av livet. Dermed kan det oppleves svært belastende hvis det skulle oppstå en feil eller mangel i forbindelse med kjøpet.

Dersom du har opplevd en mangel ved boligkjøp, eller rett og slett bare har noen spørsmål, håper vi du finner svaret på det du lurer på i denne artikkelen. Eventuelt kan du kontakte oss direkte for å få svar på det du lurer på eller en samtale om din sak. En slik vurdering er selvfølgelig gratis og helt uforpliktende.


 

Hvilken regulerer avtalen?

 

De vanligste manglene ved kjøp av bolig

Når kan man reklamere/klage ved kjøp av bolig? 

hvordan reklamerer man på bolig?

Hva kan man kreve dersom boligen har en mangel?

 

 

Hvilken lov gjelder ved kjøp av bolig?

Før vi kan gå inn i stoffet om mangler knyttet til boligkjøp, er det hensiktsmessig å finne ut hvilken lov som gjelder for kjøpsavtalen. Helt overordnet kan vi si at avhendingsloven regulerer kjøp og salg av «brukt bolig», dermed er det denne loven som kommer til anvendelse ved de aller fleste boligkjøp. Likevel begrenses denne av bustadoppføringslova, som har et snevrere anvendelsesområde. Bustadoppføringslova regulerer avtaler mellom entreprenør om oppføring (bygging) av bolig. Du kan lese nærmere om skillet mellom avhendingsloven og bustadoppføringslova her.

Når det gjelder mangler har

 

Hva er de vanligste manglene ved kjøp av bolig

 • Bad er bygget i strid med våtromsnormen
 • Feil i tilstandsrapporten
 • Muggsopp i boligen
 • Råteskader i boligen
 • Vannskade i boligen
 • Skadedyr i boligen
 • Hva er skjeggkre
 • Hva er Sølvkre
 • Mus i boligen
 • (…)
 • Arealavvik
 • Funksjonsfeil ved elektriske anlegg og fyringsanlegg
 • Feil begått av håndverker
 • Feil eller mangel ved nytt bygg
 • Feil ved drenering
 • Fukt i boligen

 

Når kan man reklamere/klage ved kjøp av bolig?

 

Kjøpers rett til å reklamere ved kjøp av bolig fastsette i avhendingsloven §4-19, ell

Hva

Reklamasjon betyr at en part gir den andre melding om at han ønsker å gjøre misligholdet av avtalen gjeldende. Reklamasjonen må inneholde en klar beskjed om at et misligholdskrav gjøres gjeldene. For øvrig kan det kun reklameres dersom vilkårene foreligger, og reklamasjonen sendes innen reklamasjonsfristen.

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen