Manglende opplysninger i FINN-Annonse - Eiendomsrett.no®
leilighetsannonse

Manglende opplysninger i FINN-Annonse

Megler mener det er nok å henvise til salgsoppgaven.

Byggmester Raynar Pedersen reagerer på utformingen av en leilighetsannonse lagt ut på FINN. Det var hans datter som visningen på leiligheten som ligger på Veldrestubben, og han stusset over annonsen  skriver ØstlandsPosten.

Endringer i avhendingsloven
Annonsen holder tilbake informasjon

Det er nemlig en pågående sak mellom Veldrestubben Boligsameie og ansvarshavende byggmester Tom Skjønhaug. I fjor kom det frem i en befaringsrapport at 36 av boenhetene som er fordelt på ni firemannsboliger har alvorlige avvik fra plan- og bygningslovens regler og forskrifter.

I fjor kom den første rapporten, og den slo fast at reklamasjonskravene kan komme på opptil 350 000 kroner per leilighet. Utbyggerselskapet Veldrebakken Prosjekt AS har gått konkurs og kan ikke dekke noen av utgiftene.

Disse omstendighetene er ikke nevnt i FINN-annonsen. For å få denne informasjonen må potensielle kjøpere lete i salgsoppgaven. For tilgang til denne må vedkommende registrere seg.

Misfornøyd med eiendomsmegler? Slik klager du!

Salgsoppgaven er på hele 57 sider, og de uheldige ulempene er kun nevnt i to punkter. Det blir beskrevet byggefeilene og at sameiet har en advokat på saken. Det oppgis også at sameier nylig har økt felleskostnadene for å håndtere de økte utgiftene.

Les også: Heve boligkjøpet? Slik går du frem.

Frykter at leilighetene kan bli ubeboelige

Pedersen forteller til ØstlandsPosten at annonsen nok er innenfor loven, men at den beveger seg i en gråsone. Han mener at etikken rundt dette er svært tvilsom.

Pedersen er redd for at førstegangskjøpere kan gå på en smell. Han frykter at kjøper kan risikere å miste rettighetene sine og at det kan bli ulovlig å bo i leilighetene.

Han påpeker videre at dersom en byggmester ikke har midler til å fikse dette, så kan kjøpere bli sittende med en stor utgift som de må ta selv. Han syntes at takstrapporten var svært forvirrende og  problematikken overhode ikke blir nevnt.

-Takstmannen har bare vurdert tilstandsgraden på det han har sett, og da tåkelegges problematikken enda mer, mener Pedersen.

Eiendomsmegleren mener at dette ikke er et problem

Lars Andreas Grønneberg i Eie eiendomsmegler mener derimot at situasjonen er hauset opp. Han påpeker at han regner med at interesserte kjøpere leser salgsoppgaven. Videre hevder han at et helt avsnitt belyser situasjonen og at dette oppdateres jevnlig.

Han fortellere at myndighetene har en grense på 800 tegn i FINN-annonser, og at det er lett å få tilgang til hele prospektet på nettet.

Grønneberg bekrefter også at flere av besøkende på visningen har blitt frarådet av banken til å kjøpe leiligheten. Dette synes han er en stor overdrivelse av noe som ikke er et problem.

Han forteller videre at det er søkt om at utbygger skal rette opp feilene, samt et krav om å få bidrag fra den lovpålagte garantisummen på fem prosent ved mangler på nybygg med fem års varighet.

– Hvis leilighetene ble solgt for 2,2 millioner kroner som nye, vil man altså ha 110.000 kroner i garantisum. En uavhengig takstmann har anslått en kostnadsramme på mellom 250.000 og 300.000 kroner per leilighet. Trekker man fra garantisummen, sitter man altså igjen med et par hundre tusen som worst case scenario, sier han til Østlandsposten.

Han forteller videre at det er uenighet fra fagkyndige om manglene faktisk er reelle. I tillegg hevder han at mye tyder på at utbygger skal rette disse avvikene og at Larvik kommune er koblet på saken.

I følge Grønneberg så kommer fellesgjelden til å øke ytterlige om sameiet tar opp fellesgjeld for å dekke et eventuelt tap.

– En rask sjekk med dagens lånebetingelser viser at det kan være snakk om noen hundrelapper i økning. Disse leilighetene ble dessuten solgt for 2,4 millioner uten garasje, og 2,5 millioner med, før manglene ble kjent, så de som kjøper nå får rabatt. Disse leilighetene skulle kostet 2,6 og 2,7 millioner nå i en normalsituasjon, mener han.

Avslutningsvis forteller han at dersom dette hadde vært et usikkert kjøp så hadde han ikke påtatt seg oppdraget.

Forbrukerrådet mener at alt vesentlig skal nevnes i annonsen

Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i tilsynsavdelingen i Forbrukertilsynet, bekrefter at vesentlige opplysninger skal oppgis i FINN-annonser, uavhengig av formatbegrensninger. I denne saken kan han kun uttale seg på generelt grunnlag, men nevner at problemstillinger rundt ferdig attest og potensielt store kostnader er opplysninger som har stor interesse for en kjøper. Han påpeker også at slik informasjon skal oppgis skriftlig. Det er derfor ikke nok å nevne dette i en telefonsamtale eller på visning.

– Det er ikke alltid lett for oss å oppdage enkelttilfeller, så vi vil gjerne ha inn klager dersom man kommer over det man mener er villedende markedsføring eller markedsføring der vesentlige opplysninger mangler, avslutter Gjerdem.

 

 

Rull til toppen