Eiendomsadvokat i Måløy - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Måløy

Måløy er en by som ligger i Nordfjord i Vestland fylke. Kommunen har en befolkning på 3 300 per 2020. I likhet med de andre kommunene her til lands oppstår det konflikter i Måløy, også innen eiendomsretten. Vi har laget en oversikt over saker som ofte oppstår. Noen ganger kan det lønne seg å snakke med en advokat.

Advokat knyttet til kjøp av bolig i Måløy

Det oppstår mange konflikter knyttet til kjøp og salg av bolig. Dersom du har havnet i en slik situasjon, er det veldig viktig at du reklamerer tilstrekkelig og innen tidsfristen. De konkrete reglene for reklamasjon avhenger av hvilken lov som regulerer avtalen. En avtale om nyoppføring av bygg, og en avtale om kjøp av brukt bolig reguleres nemlig av ulike lover. Du kan lese mer om dette skillet her.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for naborett i Måløy

Rettsområdet reguleres i hovedsak av naboloven (grannelova). Det første spørsmålet som er naturlig å stille seg, er hva en nabo egentlig er. En nabo etter naboloven er ikke utelukkende en som har en eiendom som grenser mot din eiendom. Dersom noen bryter nabolovens regler, er alle berørte å regne som naboer.

Advokat tilknyttet håndverkertjenester i Måløy

Håndverkertjenester kan som alle andre avtaler føre til uanigheter. Rettsområdet preges av et relativt sterkt forbrukervern. Tvister er ofte basert på forsinkelser eller andre mangler fra håndverkerens side. I mange tilfeller kan dette medføre rett til å heve avtalen eller få prisavslag.

Advokat for husleierett i Måløy

Leiemarkedet i Norge blir stadig tøffere og mer brutalt. Dette setter leietakere i en stadig mer sårbar posisjon. Av erfaring vet vi at mange leietakere ikke har kjennskap til sine rettigheter etter husleieloven. Dersom du føler deg urettferdig behandlet kan det være lurt å sjekke rettighetene dine.

Advokathjelp tilknyttet andre eiendomssaker i Måløy

Eiendomsretten har også andre områder. Eksempler på andre temaer er ekspropriasjon, servitutter og veirett. Disse tvistene er ikke like vanlige som de andre tvistene vi har nevnt i denne artikkelen, men kan likevel oppstå. Ofte kan disse sakene være noe komplekse.

Plan og bygningsmyndighetene i Kinn kommune

Garasjer, naust og andre tilbygg av denne art krever en godkjenning fra de kommunale plan- og bygningsmyndighetene før de kan føres opp. Nødvendig og oppdatert informasjon om søknad skal til en hver tid ligge tilgjengelig på kommunens nettsider.

Domstoler i Kinn kommune

Eiendomssaker som oppstår i Måløy går til følgende domstoler. Ting- og jordskifterettene behandler tvistene i første instans.

Rull til toppen