Løsøre - Eiendomsrett.no
Løsøre

Løsøre

Løsøre er ting som ikke er fast eiendom. Løsøre er dermed en adekvat betegnelse på all form for innbo mv. Både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gjelder for salg av løsøre, og avgrenser mot salg av fast eiendom. Salg, eller avhending, av fast eiendom reguleres av avhendingslova. 


 

Rull til toppen