Eiendomsadvokat i Lillesand - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Lillesand

Lillesand er en kommune og by i Agder. Kommunen grenser mot Kristiansand, Birkenes og Grimstad. Det bor litt i underkant av 11 000 mennesker i kommunen. Lillesand er et veldig flott sted, og dermed veldig populært for sommerturisme. I likhet med de aller fleste andre kommuner oppstår det ofte uenigheter, også relatert til eiendomsrett. Vi skriver her litt om hvilke sakstyper som ofte oppstår, og litt hva de ofte dreier seg om.

Advokat i forbindelse med naborett i Lillesand

Har du havnet i krangel med en nabo? Da kan det være lurt å kontakte en advokat for en gratis og uforpliktende vurdering av saken. Dersom det blir en sak kan du faktisk slippe unna med å betale en liten del av de totale advokatutgiftene, dette muliggjøres via forsikringsavtaler.

Advokat for håndverkertjenester i Lillesand

Normale konflikter som oppstår i forbindelse med håndverkertjenester er ofte tilknyttet forsinkelser eller mangelfull utførelse fra en av partene. I slike tilfeller åpnes det for ulike krav etter håndverkertjenestelovens regler. Advokatutgifter kan i stor grad bli dekket gjennom forsikring. 

Advokat knyttet til kjøp av bolig i Lillesand

Boligkjøp fører ofte til uenigheter, og noen ganger går det så langt at domstolene må involveres for å avgjøre saken. For å hindre at tvister oppstår, er det veldig viktig å gjøre en god jobb med kontrakten. Dersom en tvist allerede er oppstått, kan det lønne seg å kontakte en advokat for en kostnadsfri og uforpliktende vurdering av saken. 

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat i forbindelse med husleierett i Lillesand

 Konflikter rundt husleieavtaler utgjør en vesentlig del av eiendomsretten. Eksempler kan være uenighet om husrommets standard ved tilbakelevering, eller at det oppstår en annen mangel ved boligen under leieoppholdet. Det er i utgangspunktet avtalen som regulerer forholdet, med overordnet sett gjelder husleielovens regler dersom avtalen ikke et utfyllende eller strider mot de ufravikelige reglene.

Advokat tilknyttet øvrige eiendomssaker i Lillesand

Et eksempel på en annen eiendomssak som ofte oppstår er uenigheter angående veirett. Hvem har egentlig lov til å bruke veien din, og til hvilket bruk? Andre spørsmål kan være knyttet til ekspropriasjon eller servitutter.

Plan og bygningsmyndighetene i Lillesand kommune

Oppføring av tilbygg som garasje e.l. krever faktisk godkjenning fra de kommunale plan og bygningsmyndighetene. Informasjon om hvordan du kan søke om dette, er tilgjengelig på kommunens hjemmesider.

Domstoler i Lillesand

 Saker i Lillesand går til domstolene listet under. I første omgang behandles de i jordskifteretten og tingretten, avhengig av hva saken gjelder.

Rull til toppen