Leilighet - Eiendomsrett.no®

Leilighet

En leilighet kan overordnet defineres som en del av en større bygning som brukes som bolig. Ofte vil bygget bestå av flere slike boliger, typisk blokkleiligheter. Det finnes riktignok også mindre enheter i form av hybelleiligheter, studioleiligheter mv. Noen mer konkret definisjon lar seg neppe gjøre. Dette illustreres blant annet ved at ulike offentlige institusjoner benytter ulike definisjoner. Eksempelvis definerer Statistisk sentralbyrå en leilighet som «en bolig med minst ett rom og kjøkken», mens skatteetaten har følgende definisjon: en leilighet er «en boenhet i en bygning med minst to etasjer, tre boenheter og felles inngang. Dette vil typisk være blokkleiligheter og terrasseleiligheter».


 

Rull til toppen