Leie til Eie - kan virke mot sin hensikt - Eiendomsrett.no®
leie til eie førstegangskjøper

Leie til Eie – kan virke mot sin hensikt

Cecile Tvetenstrand, forbrukerøkonom i Danske Bank, er skeptisk til «Leie til eie»modellen, skriver E24.

Den lite brukte modellen skal være en måte å få flere førstegangskjøpere inn på boligmarkedet.

– Man binder seg fort for fem til åtte år dersom man skal være sikker på at dette lønner seg, sier Tvetenstrand til Danske Bank.

E24 har tidligere skrevet om boliggiganten Fredensborg som  har lagt press på både kommune og stat for flere leiligheter av denne typen.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

– Fredensborg Bolig har valgt å satse på «leie til eie» som en del av vårt samfunnsansvar og bidra til at flere får mulighet til å eie egen bolig, forklarer Stian Eide Myhre, leder for forretningsutvikling i Fredensborg Bolig, i en e-post til E24.

Tvedenstrand mener at modellen er for god til å være sann og legger til at man fort må binde seg for fem til ti år. Denne langsiktigheten kan bli en ulempe for unge mennesker som nettopp disse boligene er ment for. Disse menneskene er jo som regel i forskjellige livsfaser, og vet ikke om den aktuelle leiligheten er tilstrekkelig om fem år.

Hun hevder videre at det boligprisene må øke betydelig i verdi i leieperioden for at modellen skal lønne seg økonomisk.

– Hvis prisstigningen alene skal hjelpe deg å få den egenkapitalen du nå mangler, er du prisgitt en solid prisøkning. Sannsynligvis må du beregne opptil åtte år for å være helt sikker på at du tjener på det, forteller hun til E24.

Poenget med «Leie til eie»  er at boligkjøpere uten egenkapital, men med fast inntekt, skal få en fot innenfor boligmarkedet.  I leieperioden er målet å spare opp nok egenkapital til å kunne bruke kjøpsretten.

Tvetenstrand mener at dette kan være vanskelig, og da fordi mange unge vil velge en leilighet med høyere standard enn det de trenger per dags dato. Da blir også leieprisene høyere, og det blir vanskeligere å spare.

Tvetenstrand får spørsmål om hun heller vil anbefale tradisjonelt boliglån gjennom banken. På dette svarer forbrukerøkonomen at hun ikke vil konkludere for eller imot, men at det er viktig å få kartlagt hele situasjonen før man blir overbevist.

– Alle dine utgifter låses fort til ett prosjekt, og det i mange år. Så jeg vil råde potensielle boligkjøpere til å ta en prat med banken og se på mulighetene til å få spart opp nok egenkapital til å kjøpe nå, sier Tvetenstrand.

Stian Eide Myhre i Fredensborg Bolig, eid av Ivar Tollefsen, svarer på påstandene i en epost at det stemmer at prisstigning på boligen er en fordel med «leie til eie». Han har imidlertid innvendinger mot Tvetenstrands påstander om massiv økning for at det skal være en gunstig avtale.

– Sammen med DNB og Nordea vurderer vi søkernes fremtidige potensial og spareevne når vi tildeler «leie til eie»-kontrakter, der vi legger til grunn en årlig boligprisvekst tilsvarende konsumprisindeksen på omtrent 2 prosent. De med rimelig mulighet til å få finansieringsbevis for kjøp av boligen, tildeles «leie til eie», skriver han.

Les også: alt om råteskader

Videre skriver han at Fredensborg er bevisst på ulikheter i boligmarkedet for mennesker i forskjellige livssituasjoner og at de derfor tildeler «leie til eie»-boliger i ulike standarder til førstegangskjøpere, enslige voksne og barnefamilier som trenger mer plass.

– I siste tildelingsrunde på Vikhammerstrand i Malvik kommune ble 50 prosent av boligene tildelt enslige, voksne kvinner, forteller han.

«Leie til eie»-modellen

I stedet for en vanlig kjøpekontrakt, inngår man en leieavtale over et visst antall år.

I løpet av denne perioden har man kjøpsrett på boligen til en sum som bestemmes før innflytting.

Dermed er man sikret å få med seg all eventuell prisstigning i perioden man leier.

Modellen er gunstig for de med god nok inntekt til å betjene et boliglån, men som ikke har egenkapital.

Rull til toppen