Leie til eie - en oversikt over konseptet - Eiendomsrett.no®
Leie til eie

Leie til eie – en oversikt over konseptet

Sliter du med å komme deg inn på boligmarkedet, eksempelvis fordi du mangler nødvendig egenkapital? Leie til eie-ordningen kan da være aktuell for deg, enten du er førstegangskjøper, økonomisk vanskeligstilt eller bare ønsker å flytte. Her kan du lese mer om konseptet leie til eie, samt hva det kan være lurt å tenke på dersom man ønsker å benytte seg av ordningen. 


Hva innebærer leie til eie?

Leie til eie er et konsept som tar sikte på å få flest mulig inn på boligmarkedet. Det er viktig å være oppmerksom på at det finnes flere varianter. Uavhengig av dette representerer ordningen et tilbud til deg som har betjeningsevne, men som mangler egenkapital til å kjøpe bolig. Fordelen med leie til eie-modellen er at man inngår en leieavtale for boligen for en bestemt avtalt periode. Den gitte perioden vil kunne variere. Typisk vil det riktignok være tale om en leieperiode på tre til seks år. Et viktig poeng i denne sammenheng er at man underveis i leieperioden eller mot slutten av perioden vil få mulighet til å kjøpe boligen. Det er valgfritt om man ønsker å kjøpe, men muligheten vil være der.

Endringer i avhendingsloven

Fordelen er her at prisen på boligen er forhåndsbestemt. Det foretas ingen justering i avtaleperioden. Dette innebærer i praksis at man får kjøpe boligen til den prisen som var satt ved inngåelsen av leiekontrakten. Eventuell verdistigning i leieperioden tilfaller med andre ord deg som egenkapital. Verdistigningen blir din bonus. Dette er et viktig grep som er gjort for å bedre utsiktene dine til å få finansieringsbevis for å kjøpe boligen utover i leieperioden. Tanken er nemlig at den verdistigningen som tilfaller deg i leieperioden, sammen med egenkapitalen du sparer i leieperioden, forhåpentligvis skal kunne utgjøre tilstrekkelig økonomisk kapital underveis eller ved slutten av leieperioden, slik at du har mulighet til å gå fra leie til eie av boligen.

Hvem kan benytte seg av ordningen?

Ordningen er for øvrig tilpasset en vid målgruppe. Det er ikke noe krav om at man må være førstegangskjøper, selv om ordningen ved første øyekast synes særlig tilpasset denne gruppen. Man kan nemlig ha eid bolig tidligere, men nå ha fått et behov for å flytte til noe større. Ordningen passer dermed også for småbarnsfamilier og for enslige som har et ønske om eie av egen bolig. Det vil typisk heller ikke være noen aldersgrense for ordningen. For å være på den sikre siden, lønner det seg likevel å ta kontakt med det aktuelle utbyggerfirmaet for mer informasjon.

Nye boliger

Det er viktig å være oppmerksom på at denne ordningen gjelder for nye boliger. Det vil si at du inngår en avtale med en utbygger om leie av boligen for en bestemt periode, mens boligen er under planlegging eller bygging. Det er altså ikke gitt at man får flytte inn i boligen med en gang leieavtalen er signert. Idet det er tale om oppføring av bolig, er gjeldende regelverk på området bustadoppføringslova. Det vil være denne loven som regulerer dine rettigheter overfor utbygger, dersom det skulle oppstå forsinkelse eller mangler ved arbeidet.

Les mer utfyllende om bustadoppføringslova og de enkelte bestemmelser i loven her.

Søknadsprosess

Forut for signeringen av leieavtalen er det for øvrig en søknadsprosess. Du må altså søke hos utbyggerfirmaet for å få tildelt en bolig. Som en del av denne prosessen vil økonomien din bli sjekket, enten av boligselskapet eller av banken utbyggerfirmaet har en forbindelse til. Dette blir gjort for å sikre at du faktisk har råd til å spare opp en egenkapital samtidig som du leier boligen. Har du ikke mulighet til dette, mister konseptet noe av sin betydning. Målet er jo som nevnt at egenkapitalen fra verdistigningen, sammen med oppspart kapital i leieperioden skal gi deg den kapitalen du trenger for å kunne kjøpe selv. At man må ha gode utsikter til å kunne spare opp nok kapital i leieperioden kan dermed sees på som en av utfordringene ved konseptet.

Rull til toppen