Eiendomsadvokat Larvik - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Larvik

Eiendomsadvokat Larvik

 

Larvik er en kommune og by som ligger i Vestfold og Telemark fylke, og har om lag 44 000 innbyggere. Byen har en rik historie, og var et veldig viktig sted under vikingtiden. Dersom du trenger hjelp med eiendomsrettslige spørsmål i Larvik, har vi utarbeidet en oversikt som kan være nyttig for deg. Vi har tatt med informasjon om vanlige sakstyper, hvilke domstoler som er aktuelle og noen forslag til eiendomsadvokater som tar saker i Larvik.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for kjøp av bolig i Larvik

Ved kjøp av bolig oppstår det ofte problemer, noe som kan være ekstremt belastende fordi anskaffelse av bolig ofte er blant de største investeringene en privatperson gjør i et livsløp. Mangler som går igjen, er at kjøpsobjektet mangler areal relativ til innholdet i avtalen, eller at boligen har en form for vannskade. Hvis forhold som dette foreligger, og selgeren nekter kjøperen gjennomslag for sine rettigheter, foreligger vilkårene for at rettshjelpsdekning kan inntre gjennom eventuelle forsikringer.

Advokat for husleie i Larvik

Det oppstår en rekke problemer med husleieforhold. Dette skyldes ofte at arbeidet med kontrakten er sløvt og fort gjort. Ofte inngår den svake parten en avtale uten å fult være klar over innholdet. Vi har laget det vi anser for å være en balansert og rettferdig standardkontrakt for leie av bolig. Du kan laste ned og lese den under.

Se vår standard husleiekontrakt her (PDF).

 

Advokat for håndverkertjenester i Larvik

Håndverkertjenester kan på lik linje med de andre eiendomsrettslige temaene føre til konflikter. Rettsområdet reguleres av håndverkertjenesteloven. For at denne skal kunne komme til anvendelse stilles det noen krav til partene. Det må være snakk om et forhold mellom en forbruker og en håndverker. Du kan lese mer om slike tjenester og typiske konflikter her

Advokat for naborett i Larvik

Naborettslige saker handler ofte om at en nabo er til urimelig byrde. Avhengig av hva saken gjelder, og at visse vilkår foreligger, kan det bli tale om erstatning. Dersom du stadig plages av en nabo, kan dette være verdt å undersøke nærmere.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Larvik

Ekspropriasjon, veirett og servitutter er tema som behandles i jordskifteretten. I disse sakene vil ofte advokatutgifter bli dekket. Sakene er ofte av kompleks natur.

Plan og bygningsmyndighetene i Larvik kommune

De kommunale plan- og bygningsmyndighetene må godkjenne alle oppføringer av eiendom, selv om det kun er tale om et tilbygg som for eksempel en garasje på din egen eiendom. Mer informasjon kan finnes på kommunens nettsider eller kommunehus.

Domstoler i Larvik

Saker som går til de alminnelige domstolene

Vernetinget for tvister som gjelder avhending av eiendom, husleie, håndverkertjenester eller naborett er Vestfold tingrett. Du kan finne mer informasjon på domstolens hjemmeside.

Saker knyttet jordskifteretten

Verneting for saker som knyttet til jordskifteretten, herunder for eksempel veirett og servitutter er Vestfold jordskiferett. 

Vestfold jordskifterett

Anton Jenssens gare 5

3125 Tønsberg

Eiendomsadvokater i Larvik

Det finnes flere aktører som kan hjelpe deg med eiendomsrett i Larvik. Blant annet Advokat Svendsen og Danielsen, og Larvikadvokatene.

Rull til toppen