Lange ventelister på kommunal bolig i Sandnes - Eiendomsrett.no®

Lange ventelister på kommunal bolig i Sandnes

Gabriel Werner Johansen har stått på venteliste i to år og er lei

I Sandnes kommune kan du søke om kommunal bolig om du ikke har mulighet til å betale et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Dette kan gjelde om du er uten et hjem, står i fare for å miste en bolig eller lever i et uegnet nabolag, skriver Sandnesposten.

Lei av å stå på venteliste

Gabriel Werner Johansen har ventet lenge på ny kommunal bolig.  Da Sandnesposten snakket med 70- åringen hadde han bodd i fire måneder i en midlertidig bolig. Denne må han selv betale en egenandel på 10.000 kroner i måneden på.

Den alt for trange leiligheten var ikke vasket da han flyttet inn, og holder ikke en standard han trives i. Det er ikke kjøkken i boligen og klesskapet er ødelagt.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Etter å ha deltatt på mange tildelingsmøter begynner Werners håp om bolig å bli mindre og mindre. Han forteller at det har vært sånn hele livet og at det aldri tar slutt. Werner er minstepensjonist og etter den månedlige boligandelen er betalt så har han kun 6000 igjen å leve for.

Mangler boliger

Søknadene skal bli behandlet fortløpende, og om det tar over en måned så får du skriftlig beskjed om når du kan forvente å få svar. Det er enkelte kriterier du må oppfylle for å få godkjenning som vanskeligstilt boligsøker. Om du blir godkjent så vil du etter en stund få et vedtak som forteller hva slags bolig du er på venteliste til.

Dessverre har kommunen ikke så mange boliger til rådighet, og det er derfor de som har størst behov som rykker fremst i køen. Du kan også risikere å ikke få kommunal bolig i løpet av godkjenningsperioden selv om du faktisk er godkjent som vanskeligstilt boligsøker.

Denne perioden varer et år og om du i løpet av denne tiden ikke har fått utdelt en bolig så må du søke om fornyet godkjenning. Om du ikke gjør det så blir du fjernet fra ventelisten.

Se vår standard husleiekontrakt på PDF her.

Rita Kari Sene er virksomhetsleder i Boligtjenesten i Sandnes Kommune, og forteller til Sandnes Posten at de akkurat nå har 660 tilgjengelige kommunale boliger pluss 100 boliger øremerket til rus og psykiatri.

Usikkerhet om hvorfor han har ventet så lenge

På grunn av en oppgang på ventelisten er det når behov for ytterligere 82 nye boliger. Sene forteller at de færreste venter så lenge som Werner. Hun  synes det er trist at det er over 80 på ventelisten og at på tildelingsmøtene er det ikke nødvendigvis slik at de som har ventet lengst får boligtilbud.

-Det handler om situasjonen på de boligene vi har og hva som er ledig, forteller hun.

Werner vet ikke hvorfor han enda ikke har fått bolig. På tidligere utdelingsmøter har han bare fått beskjed om at han er prioritert, men ikke var en av de heldige denne gangen.

Sandnes kommune fikk verstingstempel

Sene opplyser om at Sandnes kommune satser på investere på kommunale boliger som et tilsvar på at de i 2013 ble stemplet som «verstinger». 68 millioner kroner har blitt brukt på å utvikle til sammen 30 nye boliger.

-Nå ble vi skjermet fra kutt i budsjettforslaget til rådmannen og de 68 millioner kronene ble videreført, så vi håper at politikerne vedtar det samme, forteller hun.

Les om husleiekonflikter her.

Werner  forteller at naboene hans er i samme situasjon og at de synes det er synd at det ikke finnes et opplegg for de hjelpeløse. Han har flere ganger forsøkt å leie privat, men peker på at det er svært mange på visningene. I tillegg har han en hund som vanskeliggjør situasjonen desto mer. Det er også et problem at det er få utleiere som godtar NAV-garanti.

Han avslutter med å fortelle at han er spent på hvordan neste fordelingsmøte vil gå.

 

 

Rull til toppen