Lån

Lån

Et lån er en betegnelse på en avtale mellom to parter om utlån av en gjenstand eller et pengebeløp. Långiver er den som låner ut vedkommende gjenstand/et pengebeløp til den andre parten, låntaker. Låntakeren, også kalt skyldner, påtar seg i denne forbindelse en forpliktelse til å levere eller betale tilbake lånet etter nærmere avtale mellom partene. Långiver sies derfor typisk å ha en fordring, et krav, på låntaker.


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen