Eiendomsadvokat i Kristiansund - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Kristiansund

Kristiansund er en by og en kommune som ligger i Møre og Romsdal fylke. Med i overkant 24 000 innbyggere oppstår det stadig vis uenigheter, også når det gjelder eiendomsrett. Vi har laget en oversikt over saker som kan oppstå, og hva de gjerne handler om.


 

Advokat i forbindelse med saker som handler om håndverkertjenester i Kristiansund

Dersom det foreligger et kontraktsmessig avvik av ikke ubetydelig art, vil det ofte lønne seg for den aktuelle parten å reklamere på forholdet. Rettighetene det vil lønne seg å fremsette krav om, må bero på en konkret og helhetlig belysning av alle relevante forhold.

Advokat i forbindelse med saker som handler om husleie i Kristiansund

Det er en rekke ulike ting som kan føre til uenigheter når det kommer til avtaler om husleie. Blant annet leieforholdets varighet, økning av husleie, oppsigelse av leietaker, og partenes plikter under leieforholdet. Dersom du har videre spørsmål om dette, eller noe annet tilknyttet husleierett, kan det lønne seg å få saken sjekket av en advokat.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

 

Advokat i forbindelse med saker som handler om naborett i Kristiansund

Mange tror at det å eie en eiendom betydde at du kan bruke eiendommen til det de vil. Den norske retten er ikke bygd opp slik. Grannelova fastsetter flere regler som begrenser råderetten, lovgivers intensjon er å ta hensyn til eiendommens naboer.

 

Advokat i forbindelse med saker om handler om kjøp og salg av bolig

Et eksempel på en mangel som kan oppstå ved kjøp og salg av bolig, er arealavvik (arealsvikt). Dette innebærer at boligen reelt sett er mindre enn det som er opplyst i avtalen. Dersom dette har skjedd deg, vil det lønne seg å fremm en reklamasjon kort tid etter du har funnet ut om mangelen.

 

Advokathjelp tilknyttet øvrige eiendomssaker i Kristiansund

Et eksempel på et annet eiendomsrettslig tema, er ekspropriasjon. I slike saker har eieren en rekke rettigheter. Herunder fullstendig dekning av juridiske utgifter knyttet til saken, og full erstatning for objektet som eksproprieres. Det kan lønne seg å snakke med advokat dersom du har en slik sak, da de ofte er relativt komplekse.

 

Plan og bygningsmyndighetene i Kristiansund

Plan og bygningsmyndighetene må godkjenne søknaden før du bygger et tilbygg som for eksempel en garasje. Dette er for å sikre at planen er i tråd med byggningslovverket. Oppdatert informasjon er tilgjengelig på kommunens hjemmeside.

 

Domstoler i Kristiansund kommune

Følgende domstolene behandler de eiendomsrettslige sakene fra kristiansund. Hvor saken behandles første gang, avhenger av sakens natur. Videre informasjon kan du finne på domstol.no.

Rull til toppen