Eiendomsadvokat i Kragerø - Eiendomsrett.no®
Eiendomsadvokat i Kragerø

Eiendomsadvokat i Kragerø

Kragerø kommune ligger i Vestfold og Telemark fylke, og har en om lag 11 000 innbyggere. Selve byen Kragerø omtales ofte som «perlen blant kystbyene». Dersom du ønsker å få hjelp til å løse eiendomsrettslige spørsmål i Kragerø, har vi laget en oversikt som kan hjelpe deg med dette. Siden inneholder litt info om vanlige tvister, og hvilke domstoler som hører til. Avslutningsvis gir vi en oversikt over eiendomsadvokater som utøver sin praksis i Kragerø. 

Advokat for kjøp av bolig i Kragerø

Flere og flere avtaler om kjøp og salg av eiendom ender opp i tvist. Som regel handler konflikten om et avvik mellom den faktiske eiendommen og det som var kontraktsmessig avtalt. Skal man klage på et slikt avvik, må man følge lovens tidsfrister. Her er det snakk om bustadoppføringslova for oppføring av nybygg, og avhendingsloven for kjøp av brukt bolig. Ved konflikter knyttet til boligkjøp kan rettshjelpsdekning inntre via innboforsikring.

Endringer i avhendingsloven

Advokat for husleie i Kragerø

Avtaler om leie av bolig medfører ofte konflikter. Dette dreier seg ofte om at leieobjektet i utgangspunktet er mangelfullt, eller at det leveres tilbake i dårligere standard enn ved avtaleinngåelsen. Husleieavtaler reguleres av husleieloven, her er hensynet til forbrukeren veldig godt ivaretatt.

Advokat for håndverkertjenester i Kragerø

En håndverkertjeneste kan være alt fra oppussing til reparasjon av en sykkel. Noen ganger blir ender disse kontraktene – i likhet med andre avtaler – i en juridisk tvist. Dette kan være belastende. Forbrukeren stiller imidlertid sterkt, da de etter loven anses som den «svake part» i avtaleforholdet. Det finnes en egen lov som regulerer avtaler mellom forbruker og håndverker. Denne heter håndverkertjenesteloven.

Advokat for naborett i Kragerø

Disse tvistene reguleres av naboloven. Rettshjelpsdekning kan fås gjennom innboforsikring, og man vil da kun betale en egenandel. Typiske tvister er støynivå og bruk av vei.

Advokat for ekspropriasjon, veirett og servitutter m.m. i Kragerø

En rekke eiendomssaker går også til jordskifteretten. Dette gjelder for blant annet vei, servitutter, gjerderett og ekspropriasjon. Disse sakene er ofte av en kompleks natur, og det vil som regel lønne seg å bruke advokat.

Plan og bygningsmyndighetene i Kragerø kommune

Søknad om oppføring av tilbygg som naust eller hytte, sendes til den kommunale Plan- og bygningsavdelingen. Informasjon om prosessen og hva søknaden må inneholde finnes på kommunens nettsider. Informasjonen skal til en hver tid være oppdatert.

Domstoler i Kragerø

Under gir vi en oversikt over de ulike domstolene Kragerø tilhører.

Saker som går til de alminnelige domstolene

For eiendomstvister som oppstår i Langesund er Nedre Telemark tingrett verneting. Oppdatert informasjon om kontakt og prosesser kan du lese om på domstolens hjemmeside.

Saker knyttet jordskifteretten

Vernetinget for sakene knyttet ekspropriasjon, servitutter og veirett er Nedre-Telemark jordskifterett. Se under for kontaktinfo.

Nedre-Telemark jordskifterett
Postboks 2856
3702 Skien

Eiendomsadvokater i Kragerø

Det er flere aktører som kan bistå med eiendomsrett i Kragerø. Blant dem er Advokatfirmaet Midgaard & Opthun og Advokatfirmaet Hvattum.

Rull til toppen