Kontrakt - Eiendomsrett.no®
Kontrakt

Kontrakt

En kontrakt er synonymt for avtale. Den gir uttrykk for en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter. En kontrakt tar sikte på å stifte rettigheter og plikter for partene. Kontrakter er som oftest gjensidig bebyrdende. Det vil si at begge parter pålegges forpliktelser, samt at de får visse rettigheter overfor hverandre. Eksempler er kjøpekontrakter, leiekontrakter eller arbeidskontrakter. I en kjøpekontrakt vil kjøper ha rett til tingen, men er forpliktet til å betale kjøpesummen. På den annen side vil selger ha krav på kjøpesummen, men er forpliktet til å levere tingen. En kontrakt kan også være ensidig bebyrdende, altså at det bare er den ene parten som pålegges forpliktelser. Dette kan for eksempel være gjennom et gaveløfte.


Det gjelder i norsk rett et prinsipp om formfrihet ved inngåelse av kontrakter/avtaler. Dette innebærer at man både kan inngå avtaler muntlig og skriftlig, samt at en muntlig inngåelse vil være like bindende som en skriftlig. Bevishensyn tilsier riktignok at skriftlighet er å foretrekke. Eventuelt kan man sørge for å ha vitner til stede ved en muntlig avtaleinngåelse.

 

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud
Rull til toppen