Kommune bygde vei på eiendommen til Kåre uten å gi beskjed - Eiendomsrett.no®
kommunen ødelegger eiendom

Kommune bygde vei på eiendommen til Kåre uten å gi beskjed

Hevder at ny vei ble bygd på hans eiendom uten å ha mottatt nabovarsel

Det er Oppland arbeiderblad som forteller historien om konflikten mellom Kåre Lennart England og kommunen. England bor selv i Bærum og eier en tomannsbolig i Gjøvik som han leier ut. Nå hevder han at kommunen har bygd veien Berghusveien innenfor han tomt på Gjøvik.

Endringer i avhendingsloven
Ønsker at kommunen skal flytte vei og sette opp støyskjerm

England skriver i et brev til kommunen at han vil at veien skal flyttes, og at det skal skje i samsvar med slik han mener Berghusvegen ble prosjektert, forteller Oppland Arbeiderblad.  Han ønsker også at kommunen skal sette opp en støyskjerm på kommunens grunn og flytte en strømstolpe som hevder har blitt satt opp i hjørnet på hans tomt. Kommunen har hatt interne møter om situasjonen, men virksomleder Pål Andre Brustad vil ikke kommentere saken før de har fått svart på Englands henvendelser. England vil heller ikke gi noen kommentar til Oppland Arbeiderblad utover det han har skrevet til kommunen.

Mottok ikke varsel

England skriver videre i brevet at han ikke mottok et nabovarsel på veiarbeidet som skulle utføres i Gjøvik. Hjemme i Bærum ble han gjort oppmerksom på  byggingen via sin robotklipper.

– Jeg ble først gjort oppmerksom på byggeaktiviteten gjennom at ledetråden til min robotklipper ble gravd over og således fikk jeg varsling på telefonen min, skriver England til kommunen.

Gjøvik kommune ga fritak fra nabovarsling fordi tiltaket var i samsvar med reguleringsplanen, skriver Oppland Arbeiderblad.

– Det fritar ikke de ansvarlig for prosjektet for varslingsplikten, tiltak på annen manns grunn eller manglende tilbakeføring, samt dialog rundt hvordan arbeidet skal tilbakestilles, mener England i sitt brev.

 

Mener at det er nødvendig med gjerde

Den nybygde Berghusvegen ble åpnet høsten 2019. I juni i år ble det gjennomført en grensekontroll mellom Englands hus og kommunens veitomt.

– Kontrollen viser at ny vei og autovern er plassert på min eiendom, skriver England i brevet. Kommunen vil enda ikke kommentere om de har bygd vei utover en annen manns tomt.

Videre i brevet kommenterer han at det er nødvendig med et gjerde mot Berghusveien. England begrunner dette med at ferdselen rundt huset kan være farlig, spesielt på vinterstid med store kjøretøy på veien.

Han legger også til at kommunen ikke har ryddet godt nok opp etter seg, og henviser til planker og rør som ligger på hans tomt etter anleggsarbeidet.

 

Rull til toppen