Klagenemda for håndverkertjenester på fast eiendom

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom, eller håndverkerklagenemnda, behandler tvister mellom partene i et forbrukerkjøp av håndverkertjenester. Nemnda behandler kun saker innenfor håndverkertjenestelovens virkeområde. Saker som reguleres av bustadoppføringslova faller utenfor nemndas arbeidsfelt. Bustadoppføringslova regulerer oppføring av nybygg for forbruker. 


 

Hvem er vi?

vi er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor… i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…i er en gjeng advokater som ønsker å formidle lover og rettigheter innenfor…

Informasjon
Rull til toppen