Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom - Eiendomsrett.no®
Klagenemda for håndverkertjenester på fast eiendom

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom

Klagenemnda for håndverkertjenester på fast eiendom, eller håndverkerklagenemnda, behandler tvister mellom partene i et forbrukerkjøp av håndverkertjenester. Nemnda behandler kun saker innenfor håndverkertjenestelovens virkeområde. Saker som reguleres av bustadoppføringslova faller utenfor nemndas arbeidsfelt. Bustadoppføringslova regulerer oppføring av nybygg for forbruker. 


 

Rull til toppen