Eiendomsadvokat i Kirkenes - Eiendomsrett.no®

Eiendomsadvokat i Kirkenes

Krikenes er en historierik og flott by som ligger i Finnmark. Byen er endepunktet for den både E6 og Hurtigruten. Av og til oppstår det eiendomsrettslige saker i Kirkenes, derfor har vi laget en oversikt over saker som ofte oppstår og skrevet litt om hva de gjerne omhandler.


Advokat knyttet til boligkjøp i Kirkenes

Har du kjøpt en bolig og oppdaget en mangel? Da kan det hende du har en mulighet for å fremme et krav. Hvilken lov som regulerer bolighandelen, kommer an på blant annet boligens egenskaper og partene i avtalen. Overordnet sett kan vi si at kjøp og salg av brukt bolig reguleres av avhendingsloven, mens avtaler om nyoppføring av bolig reguleres av bustadoppføringslova.

Advokat knyttet til konflikter med håndverker i Kirkenes

Har du havnet i konflikt med en håndverker? Ofte kan dette dreie seg om mangelfull ytelse fra en av partene. Fra forbrukerens side er det ofte snakk om utestående eller forsinket betaling. Fra håndverkernes side, kan det blant annet være snakk om en mangelfull eller fraværende ytelse.

Advokat tilknyttet naborett i Kirkenes

Å havne i krangel med mennesker som bor rett ved siden av deg, er ikke nødvendigvis særlig gøy. Dersom dette allerede har skjedd deg, kan du skaffe deg en oversikt over naboretten ved å lese denne artikkelen.

Bilde av boken "reklamasjonsguiden", om feil og mangler etter boligkjøp, av advokat Eirik Teigstad og advokat Claus Listerud

Advokat knyttet til husleierett i Kirkenes

Husleiesaker kan være svært belastende, særlig for leietakerne. Dette skyldes at avtalene ofte preges av et skjevt maktforhold. For å balansere dette har lovgiver gitt husleieloven er sterkt preg av vern for leietakeren. Dersom du ønsker å lese mer om husleielovens regler, kan du lese våre lovkommentarer her.

Advokathjelp tilknyttet andre eiendomssaker i Kirkenes

Det finnes også mange andre områder innen eiendomsretten. Eksempelvis ekspropriasjon, servitutter og veirett. Selv om disse sakene ikke er like vanlige som for eksempel en husleietvist, kan de likevel oppstå. Særlig sakene knyttet til ekspropriasjon er ofte av en kompleks natur, og det kan lønne seg å snakke med en ekspert på området.

Plan og bygningsmyndighetene i Sør-Varanger kommune

Oppføring av tilbygg på egen eiendom, som for eksempel et naust, krever godkjenning fra myndighetene. Det riktige organet å henvende seg til er de lokale plan- og bygningsmyndighetene. Nærmere informasjon ligger ute på kommunens hjemmeside.

Domstoler i Kirkenes

Domstolene som behandler saker fra Kirkenes er listet under.

Rull til toppen