Når kan håndverker kreve tilleggsbetaling? - Eiendomsrett.no®
Når kan håndverker kreve ekstra betaling

Når kan håndverker kreve tilleggsbetaling?

Du har blitt enig med håndverkeren om en pris for arbeidet, men plutselig får du regninger for ulike tilleggskostnader som du ikke var forberedt på. Kan håndverkeren kreve at du betaler disse kostnadene?

Utgangspunktet er avtalt pris

Vanligvis vil prisen for håndverkerarbeidet være avtalt på forhånd, eller håndverkeren har gitt et estimat for hvor mye arbeidet kommer til å koste. Den avtalte prisen er bindende. Dersom håndverkeren har gitt et prisoverslag, kan den endelige prisen ikke bli noe vesentlig høyere enn dette. Et unntak er likevel dersom tjenesteyteren har rett til pristillegg.

Endringer i avhendingsloven

Når har håndverker rett til tilleggsbetaling?

Noen ganger kan det være nødvendig med tilleggsarbeid utover det opprinnelige oppdraget. Dersom tjenesteyteren ser at det kan bli behov for slikt arbeid, må han som regel gi deg som forbruker beskjed om dette. Det er en forutsetning for at han skal kunne ta betalt for tilleggsarbeid at du har gitt ditt samtykke til det.

Dersom håndverkeren ikke lykkes med å få tak i deg, eller ikke får noen tilbakemelding på spørsmålet om tilleggsarbeid, kan han likevel utføre tilleggsarbeidet på visse vilkår. For det første må tilleggsarbeidet være av slik art at det må antas at det er i din interesse å få det utført. For det andre må prisen for arbeidet ikke være for høy. Dersom tilleggsarbeidet anses som nødvendig for et godt resultat, og kostnadene er små, vil tjenesteyteren kunne ha rett på tilleggsbetaling.

Det kan også være behov for tilleggsarbeid for å unngå vesentlig skade. Et eksempel er dersom en rørlegger ser seg nødt til å montere et ekstra rør for å forhindre vannlekkasje. I så fall vil rørleggeren være pliktig til å utføre dette arbeidet, og du må som regel betale for dette.

Rull til toppen