Immaterialrett - Eiendomsrett.no®
Immaterialrett

Immaterialrett

Immaterialrett er et rettsområde som gir ulike regler som gir vern mot at andre foretar etterligninger av ens prestasjoner eller urettmessig utnytter en annens gode navn og rykte. Dette gis beskyttelse gjennom regler i opphavsretten og det industrielle rettsvern. Det immaterielle vernet er typisk tidsbegrenset, slik som patenter og åndsverk. Såkalte kjennetegnsrettigheter som foretaksnavn og varemerker er derimot ikke underlagt tidsbegrensning. 


 

Endringer i avhendingsloven
Rull til toppen