Salg av sameieandel - alt du trenger å vite - Eiendomsrett.no®
Salg av sameieandel – alt du trenger å vite

Salg av sameieandel – alt du trenger å vite

Kan man fritt selge en sameieandel?

Dersom man ikke har noen sameiekontrakt som regulerer fremgangsmåten ved salg av andel i sameiet, vil forholdet reguleres av sameieloven. Det følger av sameieloven § 10 at en sameier i utgangspunktet fritt kan selge sin sameieandel til hvem han vil.

Forkjøpsrett ved avhending av en sameieandel

Ved avhending av en sameieandel vil de øvrige sameierne ha forkjøpsrett. Dette gjelder uansett om sameieandelen blir solgt på vanlig måte, gjennom tvangssalg, eller om den blir overført ved arv eller gave.

Endringer i avhendingsloven

Dersom en eller flere av sameierne ønsker å bruke sin forkjøpsrett, skal kjøpesummen i utgangspunktet tilsvare det som selgeren har betalt for sameiedelen. Dersom denne prisen åpenbart er en underpris, kan selgeren kreve markedspris. Les mer om forkjøpsrett i sameie her.

Salg av hele eiendommen forutsetter at alle sameierne er enige om dette. Dersom noen av sameierne ikke ønsker å selge sine andeler, kan man kreve oppløsning av sameiet etter sameieloven § 15. I så fall vil eiendommen kunne kreves tvangssolgt etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven.

Oppløsning av sameiet

Hver sameier har rett til å kreve sameiet oppløst, se sameieloven § 15. I så fall må han gi de øvrige sameierne et varsel med rimelig frist.

Som hovedregel skal oppløsning av sameie skje ved naturaldeling, som innebærer at sameiegjenstanden skal deles fysisk. Dette er imidlertid ikke alltid mulig, for eksempel ved oppløsning av sameie av en bil eller bolig. Dersom tingen ikke kan deles uten skade, må den selges gjennom namsmyndighetene etter bestemmelsene for tvangssalg. Salgssummen skal deles mellom sameierne etter størrelsen på deres andeler i sameiet.

Rull til toppen